Aktuální epidemiologická opatření od 22.11.2021

novinky
22.11.2021

Dle rozhodnutí vlády ČR se  od pondělí 22.11. vstup do areálu a přetlakové haly bude řídit následujícími pokyny:

- povinnost předložit provozovateli popř. obsluze občerstvení doklad o očkování, nebo prodělané nemoci (ne starší než 180 dní)

- s vyjímkou dětí do 12 let

- s vyjímkou mládeže 12-18 let (v případě PCR testu s platností 72 hodin)

- s vyjímkou organizované a pravidelné přípravy profesionálních i amatérských sportovců v neměnných skupinách

Vše je vysvětleno a odůvodněno na cus.cz

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník