Program členské schůze 2023

novinky
23.01.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Tenisového klubu Ústí nad Orlicí, z.s. a TK Ústí nad Orlicí, s.r.o., která se bude konat dne 23.02.2023 od 19.00 hodin. Podle počtu přihlášených bude upřesněno místo konání. Týden před ČS budete informováni.


1.    Zahájení a přivítání účastníků a hostů členské schůze 2023
2.    Volba mandátové a návrhové komise a její zpráva
3.    Schválení programu členské schůze 2023     
4.    Úvodní zpráva výboru spolku  
5.    Zpráva o výsledcích závodních družstev za rok 2022 a výhled pro rok 2023
6.    Zpráva o turnajích 2022 a výhled pro rok 2023 
7.    Návrh na příspěvky TK na podporu závodních hráčů viz. tabulka pro rok 2023
8.    Zpráva o členské základně
9.    Výsledky hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu pro rok 2023
10. Zpráva kontrolní komise TK ÚO 
11. Návrh na výši členských poplatků a povinností člena pro rok 2024
12. Návrh plánu investic pro budoucí roky a jejich schválení členskou schůzí   
13. Zpráva jednatele TK Ústí nad Orlicí s.r.o. 
14. Diskuze   
15. Usnesení členské schůze 2022
16. Občerstvení

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník