Historie

Historie

O Ústeckém tenise se dochovala první zmínka v kronice Sokola, když podle ní v roce 1908 ztroskotal pokus o ustavení tenisového odboru na hřišti u elektrárny. Jména iniciátorů a důvody ztroskotání však nejsou uvedeny. V roce 1910 - 1911 bylo postaveno tenisové hřiště před železniční zastávkou Ústí - město. V roce 1916 přibyl další kurt u textilní továrny v Hylvátech (dnešní Perla). Po I.světové válce, na začátku dvacátých let vyrostl pískový dvorec na zahradě bývalého hotelu Šebestl, tam kde dnes stojí nová budova Rieter-Elitex. Byl zpočátku písčitý, později antukový a sloužil jak rodině majitele, tak i hotelovým hostům.Byl také založen první tenisový klub, kde byli nejlepší mladý Šebestl, Hrabánek, majitel pily, paní Šebestlová a slečna Hernychová (ne z rodiny známých ústeckých továrníků Hernychových). Z této doby se také připomíná první ústecký tenisový klub LTC Ústí nad Orlicí.

V třicátých letech na tomto dvorci také trénovali tehdy ještě kluci Zábrodských z Prahy, z rodiny řezníků Zábrodských z náměstí, pozdější reprezentanti v tenise a hlavně v hokeji. Majitelé kurty zdarma propujčovali zájemcům o tenis a členům klubu, takže se hrály i přátelské zápasy s okolními městy: Česká Třebová, Svitavy, Choceň. Konečně v roce 1927 byl tenisový dvorec vybudován na pozemcích firmy Jan Hernych a synové (dnes Perla) v místě, kde je dnes samoobsluha potravin Konzum. Tenis byl nákladným sportem a po I.světové válce ho provozovali především příslušníci majetnějších vrstev, proto se mu také tehdy říkalo panský sport. V našem městě se hrál rekreačně a spíše jako společenaká záležitost. Závodní hru přinesl do města především Béďa Šebestl, který předtím hrál závodně v Náchodě a dále pak v roce 1923 J.Šraml, hráč LTC Praha, který přišel do Ústí nad Orlicí jako úředník k firmě Hernych. Počet hráčů se léty rozšiřoval, začali hrát i studenti. Tenisový kroužek hrál několik utkání s okolními kluby např. v České Třebové, Vysokém Mýtě, Rájci n.Sv., ale hra měla stále spíše rekreační charakter. Nějaké soutěže jednotlivců, nebo družstev tehdy v rámci okresů vůbec neexistovaly.

Období II.světové války tenis poznamenalo nedostatkem materiálu - tedy raket a míčků. Místní pamětníci vzpomínají že se hrálo jen se starými tzv. regenerovanými balóny. Hotel Šebestl byl zabrán okupační armádou a na kurtech bylo za války parkoviště aut. Hned po osvobození se však tenis ve městě začal hrát jak na dvorci u Šebestlů, tak na dvorci firmy Hernych, ale stále byl pokládán za buržoázní sport a nezískal žádnou podporu.

Oficiálně byl tenisový oddíl založen V Závodní sokolské jednotě UTEX v roce 1949. Měl 25 členů, převážně z řad zaměstnanců podniku UTEX. V jeho vedení se střídali J.Knotek, F.Pecháček, Ant.Kroulík, Ing. J.Zábrodský ml., J.Zábrodský st., A.Váně, J.Makovička, K.Dušek, Ing.kasal ml., Ing.F.Mejdr, JUDr.P.Cekr. V roce 1950 předvedli v Ústí nad Orlicí přední hráči Sokola Pardubice ukázkové zápasy a byly také sehrány dva přátelské zápasy s tehdejší Perlou Česká Třebová. Za těchto podmínek tenisový oddíl klidně a cílevědomně pracoval ve prospěch ústeckého tenisu, staral se o materiální zabezpečení o rozšiřování členské základny a o růst tenisové mládeže. O tom svědčí výsledky, kterých bylo dosaženo: 1953-1955 vybudování čtyř dvorců u plovárny 1956 dokončení budovy nových šaten 1961 oddíl má 39 mužů, 26 žen, 17 dorostenců, 8 dorostenek, 26 žáků, 12žákyň. V roce 1965 zahájen výcvik mládeže v pálkovém tenise, 1967 výcviková základna v Č.Třebové a v Ústí, 1968 odstranění valů na dvorcích 3,4,5,6.

Další změny nastaly kolem roku 1970. Mladí tenisté se stále lepšili, jezdili často i na turnaje mimo Ústí nad Orlicí. V roce 1962 byl ve finále krajského přeboru mladších žáků ve Dvoře Králové Jaroslav Zábrodský. Lepšily se i úspěchy na krajském žebříčku, tak v roce 1968 byl žák J.Pejřimovský na 4.-5. místě, žákyně B.Pecháčková na 5.-6. místě, v roce 1970 M. Pecháček na 3.místě v dorostu. Po otevření sportovní haly SPŠT v roce 1972 se výrazně zlepšila celoroční příprava ve všech kategoriích. Zvýšila se i členská základna. Oddíl začal každoročně pořádat serii krajských veřejných turnajů v různých věkových kategoriích. K úspěchům oddílu patří i funkcionářský úspěch, když dlouholetý člen Jiří Knotek pracoval řadu let jako hlavní rozhodčí mistrovství republiky dorostu v Pardubicích na tzv. juniorce. Rostl také zájem rekreační tenis a na kurtech se pořádala řada podnikových turnajů ELITEXu, VÚB, nebo Podniku výpočetní techniky. Šest antukových kurtů se využívá na maximum.

V roce 1981 proto přibyly dva nové kurty s umělým povrchem NISAPLAST, hlavně pro tenis rekreační. V letech 1984-1986 oddíl vybudoval nové skladové prostory na antuku a potřebné nářadí, odpočinkovou terasu pro hráče, chodník kolem dvorců s řadou laviček. V roce 1985 - 1986 k tomu přibyla menší klubovna s kuchyňkou. Ta výrazně zlepšila možnosti při pořádání tenisových turnajů hlavně při nepříznivém počasí, nebo při čekání na uvolnění dvorců. Od roku 1983 byl předsedou oddílu ing. Jaroslav Zábrodský a oddíl měl 141 členů. Naše vzpomínání končíme přibližně obdobím před deseti lety. V roce 1985 vybojovalo družstvo dorostenců II.místo v krajském přeboru. Družstvo dospělých obsadilo 8. místo, ale v roce 1986 byl úspěch ještě lepší. V té době tvořili kádr družstva A.Hübner, R.Hübner, P.Hortlík, J.Šťovíček, A.Syrová, Z.Zemanová, hrálo však také B družstvo dospělých, dvě družstva dorostu a tři družstva žactva. Nejvíce úspěchů získala mladší žákyně Soňa Prachařová, která vyhrála krajský přebor a o rok později si to zopakovala mezi žákyněmi staršími.

Dobrá práce tenistů pokračovala i v dalších letech, kolem r.1990 se tenisový oddíl odpojil od TJ Jiskra a vznikl samostatný Tenisový klub. Současné úspěchy klubu však už nepatří do našeho historického vzpomínání.

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník