Tenisová škola

Tenisová škola

Pravidla a podmínky tréninků v Tenisové škole TK a pro závodní hráče TK Ústí nad Orlicí

Tenisová škola je organizována na tenisových kurtech TK Ústí nad Orlicí. Specializuje se na děti ve věku od 5-ti let a snaží se jim tenis přiblížit zábavnou formou. Je sestaven celoroční tréninkový plán. Děti trénují pod dohledem profesionálních trenérů. Postupně jsou děti zařazovány do závodních družstev a sbírají první zápasové zkušenosti.

Rozdělení do tréninkových skupin je plně v kompetenci hlavního trenéra TK ÚO. Příchod na trénink je nejpozději 5 min před jeho začátkem. Platby budou vždy paušální za celé tréninkové období ( 1. září-prosinec, 2. leden-duben) a budou pro každého hráče spočítány podle jeho tréninkového plánu. Tréninkový plán na dané období bude vždy rodičům odeslán s předstihem a bude ho možno do určeného datumu připomínkovat. Poté budou poslány platby e-mailem všem hráčům i s datem splatnosti. Při nedodržení datumu splatnosti je možné hráče vyřadit z tréninkového cyklu do doby než bude částka zaplacena. Při absenci není umožněna náhrada tréninku. Náhrada tréninku je umožněna pouze u individuálních tréninků. U individuálního tréninku musí být hodina omluvena nejpozději do 18.00 hod den před tréninkem. U tréninků ve dvojici a více dětech hráči při individuální omluvě nárok na náhradu nemají (hodina se koná, kurt je naplněn, trenér zaplacen). Propršené hodiny se nahrazují v případě, že propršelo více jak 30 min z tréninku. Náhradní hodiny jsou určovány trenéry během tréninkového cyklu podle jejich volné kapacity. Anebo na konci tréninkového cyklu (říjen). V zimní sezóně se k platbě za tréninky připočte cena za pronájem haly. Pro tuto zimní sezónu je to 240,- kč/1 hod. Částka je samozřejmě dělena počtem hráčů ve tréninkové skupině. V případě, že chce dítě ukončit trénování v TK je povinno to oznámit hlavnímu trenérovi TK vždy před sestavením tréninkového plánu (začátek září každého roku). Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Podpora závodních hráčů TK UO

Pravidelná roční zdravotní prohlídka

Minitenis (5-7 let)

 • Hravá forma tenisu pro nejmenší
 • Hraje se s odlehčenými míči přes zmenšenou mini síť
 • Používají se speciální dětské odlehčené rakety
 • Tréninky probíhají ve skupince 4 dětí
 • Trénink je veden zábavnou a hravou formou

Babytenis (8-9 let)

 • Téměř dospělá forma tenisu
 • Hraje se na velkém hřišti, ale ještě s odlehčenými míči
 • Trénink je veden zábavnou a hravou formou
 • Tréninky probíhají ve skupince 2-3 dětí
 • Příprava na přechod k tenisu s normálními míči

Tenisová škola je vedena hlavním trenérem TK, kontakt: Tomáš Herník (tel.: 777645721, e-mail: tomas.hernik@tkuo.cz)

Letní tenisové kempy

Sportovní příměstské tábory

Tenisové kempy pro závodní hráče

Tenisové kempy pro dospělé

Tenisové kondiční soustředění

Termíny a ceny tréninků v letní sezóně 2023

Tréninková období tenisové školy TK ÚO:

I. 17.4. – 30.6. 2023 II. 25. 9. – 6.10. 2023

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 350,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 185,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 145,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 125,- kč/1 hod

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 450,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, kurt).

Tenisové tréninky o víkendu: děti do 18ti let - 400,- kč/1 hod, dospělí - 500,- kč/1 hod


Termíny a ceny tréninků v zimní sezóně 2023/2024

Tréninková období tenisové školy TK ÚO:

I. 9.10. – 22.12. 2023 II. 2. 1. – 12. 4. 2024

K částce je připočtena cena za pronájem haly. Tato cena je dělena počtem hráčů v tréninkové skupině. Pro tuto zimní sezónu je to částka 280,- kč/1 hod

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 350,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 185,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 145,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 125,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 450,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem). K částce připočtena cena za pronájem haly.

Tenisové tréninky o víkendu: děti do 18ti let - 400,- kč/1 hod, dospělí - 500,- kč/1 hod

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník