Tenisová škola

Tenisová škola

Pravidla a podmínky tréninků v Tenisové škole TK a pro závodní hráče TK Ústí nad Orlicí

Tenisová škola je organizována na tenisových kurtech TK Ústí nad Orlicí. Specializuje se na děti ve věku od 5-ti let a snaží se jim tenis přiblížit zábavnou formou. Je sestaven celoroční tréninkový plán. Děti trénují pod dohledem profesionálních trenérů. Postupně jsou děti zařazovány do závodních družstev a sbírají první zápasové zkušenosti.

Rozdělení do tréninkových skupin je plně v kompetenci hlavního trenéra TK ÚO. Příchod na trénink je nejpozději 5 min před jeho začátkem. Platby budou vždy paušální za celé tréninkové období a budou pro každého hráče spočítány podle jeho tréninkového plánu. Tréninkový plán na dané období bude vždy rodičům odeslán s předstihem a bude ho možno do určeného datumu připomínkovat. Poté budou poslány platby e-mailem všem hráčům i s datem splatnosti. Při nedodržení datumu splatnosti je možné hráče vyřadit z tréninkového cyklu do doby než bude částka zaplacena. Při absenci není umožněna náhrada tréninku. Náhrada tréninku je umožněna pouze u individuálních tréninků. U tréninků ve dvojici a více dětech hráči při individuální omluvě nárok na náhradu nemají (hodina se koná, kurt je naplněn, trenér zaplacen). Propršené hodiny se nahrazují v případě, že propršelo více jak 30 min z tréninku. Náhradní hodiny jsou určovány trenéry během tréninkového cyklu podle jejich volné kapacity. Anebo na konci tréninkového cyklu (říjen). V zimní sezóně se k platbě za tréninky připočte cena za pronájem haly. Pro tuto zimní sezónu je to 240,- kč/1 hod. Částka je samozřejmě dělena počtem hráčů ve tréninkové skupině. V případě, že chce dítě ukončit trénování v TK je povinno to oznámit hlavnímu trenérovi TK vždy před sestavením tréninkového plánu. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Podpora závodních hráčů TK UO

Pravidelná roční zdravotní prohlídka

Minitenis (5-7 let)

 • Hravá forma tenisu pro nejmenší
 • Hraje se s odlehčenými míči přes zmenšenou mini síť
 • Používají se speciální dětské odlehčené rakety
 • Tréninky probíhají ve skupince 4 dětí
 • Trénink je veden zábavnou a hravou formou

Babytenis (8-9 let)

 • Téměř dospělá forma tenisu
 • Hraje se na velkém hřišti, ale ještě s odlehčenými míči
 • Trénink je veden zábavnou a hravou formou
 • Tréninky probíhají ve skupince 2-3 dětí
 • Příprava na přechod k tenisu s normálními míči

Tenisová škola je vedena hlavním trenérem TK, kontakt: Tomáš Herník (tel.: 777645721, e-mail: tomas.hernik@seznam.cz)

Letní tenisové kempy

Sportovní příměstské tábory

Tenisové kempy pro závodní hráče

Tenisové kempy pro dospělé

Tenisové kondiční soustředění

Termíny a ceny tréninků v letní sezóně 2021

Tréninková období tenisové školy TK ÚO:

I. 12.4. – 30.6. 2021 II. 13. 9. – 8. 10. 2021

Minitenis (nábor 2021) trénink ve skupince 4-6 dětí. Úvodní tenisové lekce květen -červen (9 týdnů).

 • 1100,- Kč (trénink dvakrát týdně)
 • 600,- Kč (trénink jednou týdně)

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 280,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 145,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 105,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 85,- kč/1 hod


300,- Kč/1 hod (individuální trénink pro hráče do 18-ti let věku s trenérem). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 350,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.


Termíny a ceny tréninků v zimní sezóně 2021/2022

Tréninková období tenisové školy TK ÚO:

I. 4.10. – 23.12. 2021 II. 3. 1. – 15. 4. 2022

K částce je připočtena cena za pronájem haly. Tato cena je dělena počtem hráčů v tréninkové skupině. Pro tuto zimní sezónu je to částka 240,- kč/1 hod

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 280,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 145,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 105,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 85,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 350,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník