Tenisová škola

Tenisová škola

Pravidla a podmínky tréninků v Tenisové škole TK a pro závodní hráče TK Ústí nad Orlicí

Tenisová škola je organizována na tenisových kurtech TK Ústí nad Orlicí. Specializuje se na děti ve věku od 5-ti let a snaží se jim tenis přiblížit zábavnou formou. Je sestaven celoroční tréninkový plán. Děti trénují pod dohledem profesionálních trenérů. Vybrané děti jsou zařazovány do závodních družstev a sbírají první zápasové zkušenosti. Tenisová škola je také určena pro děti, kteří se chtějí tenis naučit a mít ho jako celoživotní koníček. Tenisová škola také nabízí tenisové lekce pro dospělé.

Rozdělení do tréninkových skupin je plně v kompetenci hlavního trenéra TK ÚO. Příchod na trénink je nejpozději 5 min před jeho začátkem. Platby budou vždy paušální za celé tréninkové období ( září-prosinec, leden-duben, květen-červen) a budou pro každého hráče spočítány podle jeho tréninkového plánu. Tréninkový plán na dané období bude vždy rodičům odeslán s předstihem a bude ho možno do určeného datumu připomínkovat. Poté budou poslány platby e-mailem všem hráčům i s datem splatnosti. Při nedodržení datumu splatnosti je možné hráče vyřadit z tréninkového cyklu do doby než bude částka zaplacena. Při absenci není umožněna náhrada tréninku. Náhrada tréninku je umožněna pouze u individuálních tréninků. U individuálního tréninku musí být hodina omluvena nejpozději do 18.00 hod den před tréninkem. U tréninků ve dvojici a více dětech hráči při individuální omluvě nárok na náhradu nemají (hodina se koná, kurt je naplněn, trenér zaplacen). Propršené hodiny se nahrazují v případě, že propršelo více jak 30 min z tréninku. Náhradní hodiny jsou určovány trenéry během tréninkového cyklu podle jejich volné kapacity. Anebo na konci tréninkového cyklu (říjen). V zimní sezóně se k platbě za tréninky připočte cena za pronájem haly. Pro tuto zimní sezónu je to 240,- kč/1 hod. Částka je samozřejmě dělena počtem hráčů ve tréninkové skupině. V případě, že chce dítě ukončit trénování v TK je povinno to oznámit hlavnímu trenérovi TK vždy před sestavením tréninkového plánu (začátek září každého roku). Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Podpora závodních hráčů TK UO

Minitenis (5-7 let)

 • Hravá forma tenisu pro nejmenší
 • Hraje se s odlehčenými míči přes zmenšenou mini síť
 • Používají se speciální dětské odlehčené rakety
 • Tréninky probíhají ve skupince 4 dětí
 • Trénink je veden zábavnou a hravou formou

Babytenis (8-9 let)

 • Téměř dospělá forma tenisu
 • Hraje se na velkém hřišti, ale ještě s odlehčenými míči
 • Trénink je veden zábavnou a hravou formou
 • Tréninky probíhají ve skupince 2-3 dětí
 • Příprava na přechod k tenisu s normálními míči

Tenisová škola je vedena hlavním trenérem TK, kontakt: Tomáš Herník (tel.: 777645721, e-mail: tomas.hernik@tkuo.cz)

Letní tenisové kempy

Sportovní příměstské tábory

Tenisové kempy pro dospělé

Tenisové kondiční soustředění

Termíny a ceny tréninků v letní sezóně 2024

Tréninková období tenisové školy TK ÚO:

I. 15.4. – 28.6. 2024 II. 23. 9. – 4.10. 2024

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 350,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 185,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 145,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 125,- kč/1 hod

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 450,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, kurt).

Tenisové tréninky o víkendu: děti do 18ti let - 400,- kč/1 hod, dospělí - 500,- kč/1 hod


Termíny a ceny tréninků v zimní sezóně 2024/2025

Tréninková období tenisové školy TK ÚO:

I. 7. 10. – 20.12. 2024 II. 2. 1. – 11. 4. 2025

K částce je připočtena cena za pronájem haly. Tato cena je dělena počtem hráčů v tréninkové skupině. Pro tuto zimní sezónu je to částka 300,- kč/1 hod

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 350,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 185,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 145,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 125,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 450,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem). K částce připočtena cena za pronájem haly.

Tenisové tréninky o víkendu: děti do 18ti let - 400,- kč/1 hod, dospělí - 500,- kč/1 hod

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník