Povinnosti člena

Povinnosti člena

  • Zaplacený členský udržovací poplatek nebo
  • zaplacený členský aktivní poplatek

Členský udržovací poplatek

Každý člen klubu je povinen každý rok uhradit členský udržovací poplatek ve výši schválené valnou hromadou Tenisového klubu. Nezaplacením tohoto členského udržovacího poplatku ve dvou sezonách za sebou dochází automaticky ke zrušení členství v TK. Při přijímání nových členů je třeba zaplatit tzv. vstupní poplatek.

Členský aktivní poplatek

Před započetím hraní na tenisových dvorcích, nejpozději však do 31.05. každého roku je třeba zaplatit členský aktivní poplatek. výše tohoto poplatku je diferencována dle věku a jeho výše je schválena na každou sezonu valnou hromadou TK. Výjimku k nezaplacení tohoto poplatku, popř. jinou formu vyrovnání, může povolit pouze výkonný výbor TK.

Zvláštní ujednání

Sponzoři TK ÚO s platbou 10.000 Kč a více za jednu sezonu obdrží na tuto sezonu pernamentku.
Další speciální případy jsou v kompetenci rozhodování výkonného výboru TK Ústí nad Orlicí.

Poplatky a ceník 2024

Aktuální ceník

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník