• Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s.
 • V Lukách 276, Ústí nad Orlicí
 • +420 602 472 374, +420 777 645 721
 • info@tkuo.cz
Tréninky

Tréninky

Pravidla a podmínky tréninků v Tenisové škole TK a pro závodní hráče TK Ústí nad Orlicí

Rozdělení do tréninkových skupin je plně v kompetenci hlavního trenéra TK ÚO. Příchod na trénink je nejpozději 5 min před jeho začátkem. Platby budou vždy paušální za celé tréninkové období a budou pro každého hráče spočítány podle jeho tréninkového plánu. Tréninkový plán na dané období bude vždy rodičům odeslán s předstihem a bude ho možno do určeného datumu připomínkovat. Poté budou poslány platby e-mailem všem hráčům i s datem splatnosti. Při nedodržení datumu splatnosti je možné hráče vyřadit z tréninkového cyklu do doby než bude částka zaplacena. Při absenci není umožněna náhrada tréninku. Náhrada tréninku je umožněna pouze u individuálních tréninků. U tréninků ve dvojici a více dětech hráči při individuální omluvě nárok na náhradu nemají (hodina se koná, kurt je naplněn, trenér zaplacen). Propršené hodiny se nahrazují v případě, že propršelo více jak 30 min z tréninku. Náhradní hodiny jsou určovány trenéry během tréninkového cyklu podle jejich volné kapacity. Anebo na konci tréninkového cyklu (říjen). V zimní sezóně se k platbě za tréninky připočte cena za pronájem haly. Pro tuto zimní sezónu je to 240,- kč/1 hod. Částka je samozřejmě dělena počtem hráčů ve tréninkové skupině. V případě, že chce dítě ukončit trénování v TK je povinno to oznámit hlavnímu trenérovi TK vždy před sestavením tréninkového plánu. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Termíny a ceny tréninků v letní sezóně 2020

Tréninková období:

I. 20.4. – 26.6. 2020 II. 7. 9. – 2. 10. 2020

Minitenis (nábor 2020) trénink ve skupince 4-6 dětí. Úvodní tenisové lekce květen-červen (9 týdnů).

 • 1100,- Kč (trénink dvakrát týdně)
 • 600,- Kč (trénink jednou týdně)

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 280,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 145,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 105,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 85,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.


Tenisové lekce pro dospělé:

 • 320,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, míče). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.

Termíny a ceny tréninků v zimní sezóně 2020/2021

Tréninková období:

I. 5.10. – 23.12. 2020 II. 4. 1. – 16. 4. 2021

K částce je připočtena cena za pronájem haly. Tato cena je dělena počtem hráčů v tréninkové skupině. Pro tuto zimní sezónu je to částka 240,- kč/1 hod

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 280,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 145,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 105,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 85,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 320,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, míče). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník