• Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s.
 • V Lukách 276, Ústí nad Orlicí
 • +420 602 472 374, +420 777 645 721
 • info@tkuo.cz
Tréninky

Tréninky

Pravidla a podmínky tréninků v Tenisové škole TK a pro závodní hráče TK Ústí nad Orlicí

Rozdělení do tréninkových skupin je plně v kompetenci hlavního trenéra TK ÚO. Příchod na trénink je nejpozději 5 min před jeho začátkem. Platby budou vždy paušální za celé tréninkové období a budou pro každého hráče spočítány podle jeho tréninkového plánu. Tréninkový plán na dané období bude vždy rodičům odeslán s předstihem a bude ho možno do určeného datumu připomínkovat. Poté budou poslány platby e-mailem všem hráčům i s datem splatnosti. Při nedodržení datumu splatnosti je možné hráče vyřadit z tréninkového cyklu do doby než bude částka zaplacena. Při absenci není umožněna náhrada tréninku. Pouze v případě nepříznivého počasí (týká se letních měsícu) je trenérem stanoven náhradní trénink. Náhrada tréninku je umožněna pouze u individuálních tréninků. V zimní sezóně se k platbě za tréninky připočte cena za pronájem haly. Pro tuto zimní sezónu je to 240,- kč/1 hod. Částka je samozřejmě dělena počtem hráčů ve tréninkové skupině. V případě, že chce dítě ukončit trénování v TK je povinno to oznámit hlavnímu trenérovi TK vždy před sestavením tréninkového plánu (termín bude vždy včas sdělen). Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Ceny tréninků v letní sezóně 2019

Tréninková období:

I. 22.4. – 28.6. 2019 II. 2. 9. – 4. 10. 2019

Minitenis (nábor 2019) trénink ve skupince 4-5 dětí:

 • 550,- Kč/měsíc (trénink dvakrát týdně)
 • 280,- Kč/měsíc (trénink jednou týdně)

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 260,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 135,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 95,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 75,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče. O letních prázdninách (červenec - srpen) je cena za individuální trénink 280,- kč/1 hod.


Tenisové lekce pro dospělé:

 • 320,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, míče). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.

Ceny tréninků v zimní sezóně 2018/2019

Tréninková období:

I. 22.10. – 21.12. 2018 II. 2. 1. – 19. 4. 2019

K částce je připočtena cena za pronájem haly. Tato cena je dělena počtem hráčů v tréninkové skupině. Pro tuto zimní sezónu je to částka 240,- kč/1 hod

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

 • individuální trénink s trenérem 260,- kč/1 hod
 • 2 hráči s trenérem 135,- Kč/1 hod
 • 3 hráči s trenérem 95,- kč/1 hod
 • 4 hráči s trenérem 75,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

 • 320,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, míče). K částce je připočtena cena za pronájem kurtu (platí pro nečleny TK ÚO). V zimní sezóně je k částce připočtena cena za pronájem haly.

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník