Tréninky

Tréninky

Pravidla a podmínky tréninků v Tenisové škole TK a pro závodní hráče TK Ústí nad Orlicí

Rozdělení do tréninkových skupin je plně v kompetenci hlavního trenéra TK ÚO. Příchod na trénink je nejpozději 5 min před jeho začátkem. Platby budou vždy paušální za celé tréninkové období a budou pro každého hráče spočítány podle jeho tréninkového plánu. Tréninkový plán na dané období bude vždy rodičům odeslán s předstihem a bude ho možno do určeného datumu připomínkovat. Poté budou poslány platby e-mailem všem hráčům i s datem splatnosti. Při nedodržení datumu splatnosti je možné hráče vyřadit z tréninkového cyklu do doby než bude částka zaplacena. Při absenci není umožněna náhrada tréninku. Náhrada tréninku je umožněna pouze u individuálních tréninků. U tréninků ve dvojici a více dětech hráči při individuální omluvě nárok na náhradu nemají (hodina se koná, kurt je naplněn, trenér zaplacen). Propršené hodiny se nahrazují v případě, že propršelo více jak 30 min z tréninku. Náhradní hodiny jsou určovány trenéry během tréninkového cyklu podle jejich volné kapacity. Anebo na konci tréninkového cyklu (říjen). V zimní sezóně se k platbě za tréninky připočte cena za pronájem haly. Pro tuto zimní sezónu je to 240,- kč/1 hod. Částka je samozřejmě dělena počtem hráčů ve tréninkové skupině. V případě, že chce dítě ukončit trénování v TK je povinno to oznámit hlavnímu trenérovi TK vždy před sestavením tréninkového plánu. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Termíny a ceny tréninků v letní sezóně 2024

Tréninková období:

I. 15.4. – 28.6. 2024 II. 23. 9. – 4. 10. 2024

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

  • individuální trénink s trenérem 350,- kč/1 hod
  • 2 hráči s trenérem 185,- Kč/1 hod
  • 3 hráči s trenérem 145,- kč/1 hod
  • 4 hráči s trenérem 125,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

  • 450,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, míče, kurt).

Tenisové tréninky o víkendu: děti do 18ti let - 400,- kč/1 hod, dospělí - 500,- kč/1 hod

Termíny a ceny tréninků v zimní sezóně 2023/2024

Tréninková období:

I. 9.10. – 22.12. 2023 II. 2. 1. – 12. 4. 2024

K částce je připočtena cena za pronájem haly. Tato cena je dělena počtem hráčů v tréninkové skupině. Pro tuto zimní sezónu je to částka 280,- kč/1 hod

Minitenis, babytenis, ml. a st. žactvo, dorost:

  • individuální trénink s trenérem 350,- kč/1 hod
  • 2 hráči s trenérem 185,- Kč/1 hod
  • 3 hráči s trenérem 145,- kč/1 hod
  • 4 hráči s trenérem 125,- kč/1 hod

Cena je za jednu hodinu tréninku pro jednoho hráče.

Tenisové lekce pro dospělé:

  • 450,- Kč/1 hod (individuální trénink s trenérem, míče). K částce je připočtena cena za pronájem haly.

Tenisové tréninky o víkendu: děti do 18ti let - 400,- kč/1 hod, dospělí - 500,- kč/1 hod

Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník