Tenisové kondiční soustředění

Tenisové kondiční soustředění

Kondiční a takticko technické soustředění dětí zaměřené na zlepšení pohybu a základních tenisových dovedností

Kdy
: 22.10. a 19.11. 2022
Kde
: Tenisový areál TK ÚO
Začátek
: 8.30 hod
Ukončení
: 16.30 hod

Kapacita: 16 dětí
Cena
: 800,- kč
Trenéři: Tomáš Herník (trenér 2. tř.), Zuzka Peroutková (trenérka 2. tř.)

Program:

8.30 – 9.00 rozcvičení a protažení
9.00 – 10.30 koordinační a kondiční cvičení zaměřené na tenisový pohyb
10.30 – 11.00 svačina
11.00 – 12.30 koordinační a kondiční cvičení zaměřené na tenisový pohyb
12.30 – 13.00 oběd
13.30 – 14.30 sportovní hry
15.00 – 16.00 bazén

Přihlášky posílejte na e-mail: tomas.hernik@seznam.cz


Kalendář
Kontakt
Trenéři
Ceník